Konstytucja IV Republiki Muratyki

Rozdział I[Republika] Art. 1. IV Republika Muratyki, zwana także IV Republiką, jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Art. 2. IV Republika Muratyki jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym...