Kategoria: Ustawy zwykłe Sejmu

Ustawa o odznaczeniach państwowych

Rozdział I[Przepisy ogólne] Art. 1.1. Odznaczenia państwowe są formą wynagradzania obywateli za ich wkład w budowę IV Republiki Muratyki, a także gościom zagranicznym i bezpaństwowcom.2. Odznaczenia...

Ustawa o Ewidencji Instytucji

zawierająca poprawkę z dnia 3 marca 2022 roku ROZDZIAŁ I[Informacje ogólne] Art. 1. Ewidencja Instytucji jest elementem systemów informatycznych IV Republiki Muratyki, w którym prowadzi się ewidencję...

Ustawa o dekalkilizacji prawa

Art. 1. Uchyla się następujące Ukazy Pierwszego Towarzysza Związku Kalkilistycznych Republik Muratyckich: Ukaz PT ZKRM 3/XII/19 ws. banknotów z dnia 23 grudnia 2019 roku, Ukaz PT ZKRM...