Ukaz PRM 4/IV/2022r. w sprawie dostosowania edukacji do potrzeb środowiskowych

Art.1 Wprowadza się obowiązkowe lekcje „Bezpieczeństwa i Zapobieganie Wypadkom” (dalej BZW).

Art.1 a) BZW obowiązuje przez jedną godzinę lekcyjną, tygodniowo dla klas od 6 do 8 w szkołach podstawowych.

Art.1 b) BZW obowiązuje przez jedną godzinę lekcyjną tygodniowo, dla klas pierwszych w liceach ogólnokształcących.

Art.1 c) BZW obowiązuje przez jedną godzinę lekcyjną tygodniowo, dla klas pierwszych w technikach.

Art.1 d) BZW obowiązuje przez jedną godzinę lekcyjną tygodniowo, dla klas pierwszych w zasadniczych szkołach zawodowych.

Art.2 Powołuje się Muratycki Komitet Oświatowy zajmujący się ustalaniem programu nauczania, koordynowaniem i kontrolowaniem prac dyrektorów szkół, ustalaniu i układaniu egzaminów maturalnych oraz promowaniu edukacji przez organizację konkursów przedmiotowych.

Art.2 a) Muratycki Komitet Oświatowy swoją siedzibę ma w Zwierzogrodzie i dzieli się na jednostki administracyjne wedle Art. 2 b)

Art.2 b) powołuje się Eihenberdzki Komitet Oświatowy, Azymucki Komitet Oświatowy, Zwierzogrodzki Komitet Oświatowy

Art.3 Zajęcia BZW odbywać się będą według programu ustalonego przez Muratycki Komitet Oświatowy

Art.4 Ukaz wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. To jest 1 września 2022 r.

/-/ Prezydent Republiki Muratyki