Ukaz PRM 6/IV/2022 ws. powołania Krajowych Zakładów Zbrojeniowych


Art. 1. Niniejszy Ukaz powołuje do życie Krajowe Zakłady Zbrojeniowe (dalej KZZ), określa ich prawa oraz
obowiązki, a także inne niezbędne regulacje potrzebne do poprawnego funkcjonowania KZZ.

Art. 2. Prezesem KZZ jest Hörenkommendant lub osoba wyznaczona przez Prezydenta IV Republiki Muratyki odpowiednim Ukazem.


Art. 3. Krajowe Zakłady Zbrojeniowe:
1. Mają obowiązek zaopatrywania Wielkiej Armii Republiki i pozostałych formacji militarnych i
para-militarnych powiązanych z WAR,
2. Mają obowiązek utrzymywania uczciwych cen rynkowych podczas zawierania umów z
kontrahentami z IV Republiki Muratyki
3. Mają prawo do zakupu projektów i licencji firm nie powiązanych z KZZ oraz spoza granic IV
Republiki Muratyki,
4. Mają prawo do samodzielnego zatrudniania i zwalniania pracowników przez Prezesa KZZ.

Art. 4. Prezes oraz Pracownicy KZZ mają prawo do testowania sprzętu wyprodukowanego przez
firmę, jeśli uzyskają wcześniej zgodę Hörenkommendant WAR.


Art. 5. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki