Rozporządzenie PKU 1/IV/2022 ws. ustanowienia orderu Fortjent Koriben i orderu Przyjaciela Koribi.  

Art.1. Z dniem dzisiejszym ustanawia się order Fortjent Koriben (Zasłużony dla Koribi) i order Przyjaciela Koribi.

Art.2. Order Fortjent Koriben i order Przyjaciela Koribi to odznaczenie nadawane w sumie maksymalnie 15 razy z czego każde kolejne nadanie będzie uwidocznione poprzez dodanie brązowego lub/i srebrnego liścia.

Art.3. Order Fortjent Koribne jest nadawany mieszkańcom Koribi oraz obcokrajowcom za szczególne zasługi w wielu dziedzinach życia Koribi.

Art.4. Order Przyjaciela Koribi jest nadawany obcokrajowcom nie będącym mieszkańcami Koribi za zasługi na rzecz Koribi w kraju jak i za granicą.

Art.5. Wzory medali oraz baretek znajdują się w załączniku 1 i załączniku 2.

Art.6. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i podpisania.

Załącznik 1

Medal i Baretka Fortjent Koriben

Załącznik 2

Medal i Baretka Przyjaciela Koribi

/-/ Prezydent Koribjskiego Ulenu