Rozkaz Dowódcy Wielkiej Armii Republiki 01/18.04.2022 

Art.1. Zarządza się przemieszczenie 53 Eskadry Okrętów Podwodnych z Portu Wojennego w Moslellbi do Bazy Marynarki Wojennej Manowce i połączenie się 53 Eskadry z 13 Eskadrą.

Art.2. Zarządza się wydzielenie 3 okrętów podwodnych projektu 949A z 13 Eskadry Okrętów Podwodnych i przeorganizowanie ich w 53 Eskadrę Okrętów Podwodnych.

Art.3. Zarządza się przemieszczenie 14 Eskadry Okrętów Podwodnych do Portu Wojennego w Mosellbi.

/-/ Hörenkommendant Wielkiej Armii Republiki Muratyki

Albert Fryderyk de Espada

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie HorenkomendantWAR2021.png