Umowa między Krajowymi Zakładami Zbrojeniowymi a Atlas Monërskap Ws. podjęcia kooperacji gospodarczej w zakresie polityki obronnej.

Art.1. Atlas Monërskap na mocy niniejszej umowy zobowiązany jest udzielić Krajowym Zakładom Zbrojeniowym licencji na produkcję całego sprzętu wojskowego dostępnego w swojej ofercie.

Art.2. Krajowe Zakłady Zbrojeniowe otrzymują licencję na produkcję wszystkich projektów przeznaczenia wojskowego produkowanych przez Atlas Monërskap z chwilą zawierania umowy.

Art.3. Wszystkie przyszłe projekty wojskowe Atlas Monërskap uzyskują priorytet jeżeli chodzi o udzielanie licencji na ich produkcję dla KZZ.

Art.4. O udzieleniu licencji na przyszłe projekty każdorazowo decyduje prezes Atlas Monërskap.

Art.5. Krajowe Zakłady Zbrojeniowe (lub podmiot za nie odpowiedzialny) zobowiązuje się wypłacać firmie Atlas Monërskap 50 tyś Jordów miesięcznie.

Art.6. Ceny przyszłych licencji mają być każdorazowo ustalane przez układające się strony.

Art.7. Niniejsza umowa może zostać zmieniona, bądź wypowiedziana za porozumieniem stron.

Prezes Atlas Monërskap,

/-/ AF de Espada

Hörenkommendant Wielkiej Armii Republiki Muratyki,

/-/ AF de Espada

Prezydent IV Republiki Muratyki,

(-) Grzegorz Szarak von Hohenburg