Ukaz PRM 5/IV/2022 ws. zdjęcia statusu persona non grata

Art.1 Zdejmuje się status persona non grata nałożony przez Ukaz PRM 8/XII/2021 ws. nałożenia statusu persona non grata na Iwana Pietrowa.

Art.2 Uchyla się Ukaz PRM 8/XII/2021 ws. nałożenia statusu persona non grata.

Art.3 Ukaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki