Rozkaz Dowódcy Wielkiej Armii Republiki ws. reorganizacji 20 Armii Ogólnowojskowej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie OfkXOLy.png

1. W związku z nikłym zagrożeniem dla obszaru Auzymucikego Okręgu Wojskowego zarządza się reorganizację 20 Armii Ogólnowojskowej i przekierowanie części wojsk w inne regiony.

2. Rozwiązuje się formacje 20 Armii Ogólnowojskowej.

3. Formacje wojskowe należące do 20 Armii Ogólnowojskowej przydziela się do nowo powstałego 4 i 5 Korpusu Ogólnowojskowego.

4. 4 Korpus Ogólnowojskowy zostaje przydzielony do działania na obszarze Azymuckiego Okręgu Wojskowego.

5. 5 Korpus Ogłnowojskowy zostaje przydzielony do działania na obszarze Koribijskiego Okręgu Wojskowego./-/ Hörenkommendant Wielkiej Armii Republiki Muratyki

Albert Fryderyk de Espada

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie HorenkomendantWAR2021.png